Get Adobe Flash player

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

 

 

1. บก.กกพ.สส. มีหน้าที่

-จัดการการภายในของกองกำลังพลในเรื่องต่างๆ การธุรการ การส่งกำลังบำรุงทั้งปวง

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 

2. แผนกธุรการและกำลังพล  มีหน้าที่

-ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในเรื่อง งานธุรการทั่วไป

-ดำเนินงานเกี่ยวกับการธุรการและการธุรการกำลังพลภายในกรมการทหารสื่อสาร

-เก็บรักษาแบบธรรมเนียม ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ

-บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

3. แผนกจัดการ  มีหน้าที่

-วางแผน  ดำเนินการ  เกี่ยวกับการบรรจุ  เลื่อน  ลด  ปลด  ย้าย  โอน และ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

-พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการให้กำลังพล  เหล่าทหารสื่อสารไปช่วยราชการ นอกหน่วยและไปปฏิบัติราชการพิเศษ

-บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

4. แผนกปกครอง มีหน้าที

-ควบคุม  และ กำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ  คำสั่ง  วินัย  และ แบบธรรมเนียมของทหาร

-ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทัณฑ์  การบำรุงขวัญ  และ การบริการกำลังพล

-บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

5. แผนกเตรียมพล  มีหน้าที่

-จัดทำแผนต่าง ๆ  ของหน่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล

-พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับความต้องการในเรื่องการฝึกและศึกษาของกำลังพลเหล่าทหาร      สื่อสารในหลักสูตรต่าง ๆ   ทั้งในและนอกประเทศ

-บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

login เข้าสู่ระบบ

แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับ Web กกพ.สส.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

492549
วันนี้วันนี้189
เมื่อวานเมื่อวาน335
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1644
เดือนนี้เดือนนี้2470
ทุกวันทุกวัน492549

ผู้ที่กำลังOnline

We have 59 guests online