Get Adobe Flash player

สวนสนามพิธีอำลา ชีวิตราชการ วันที่ 24 กันยายน 2557

ไฟล์ ภาพ

ไฟล์ VDO

คลิบที่ 1

  

คลิบที่ 2

  

คลิบที่ 3

  

คลิบที่ 4

  

คลิบที่ 5

  

คลิบที่ 6

  

คลิบที่ 7

  

คลิบที่ 8

  

คลิบที่ 9

  

คลิบที่ 10

  

คลิบที่ 11

  

คลิบที่ 12

  

คลิบที่ 13